De Meerbrug - Catholic Primary School

Zwanenburg - The Netherlands

Pollard Willow Tree

Artwork, poem and purpose

POEM, made by Maaike (grade 6 / groep 8):

De knotwilg

Er staat een (knot)wilg langs het kanaal

Zo alléén en zo kaal!

En Hij sprak:Mijn takken zijn nu manden gemaakt door de mens

Ik zou ze heel graag terug willen, dat is mijn grote wens

Je kan het vergelijken met een mens zonder haar

Als die het dan terug zou willen dan was dat toch ook niet raar!!!

pollard-willow-drawing

English Translation poem, made by Maaike:A Pollard-Willow stands near the canalSo lonely and so bareHe said: men made baskets from my branchesBut I wish I can get them backYou can compare me with a human beingIf you want your hair back, you also don't find this strange

Drawing made by Charon (grade 6 / groep 8)

On March 6 the students made "Elfjes".

Click on the Fairy above to read their poetry.

Poem: De Wilgen (made by C.S. Adama v. Scheltema, brought in by Frank -grade 6 / groep 8)

Daar waren eens zeven wilgen
In ene boerenwei
Die droegen grote pruiken op
Hun oude harde houten kop
En stonden op een rij
En hunne pruik met haren
Die kwam nooit to bedaren
Zij knikten al maar "Ja en Neen"
Wat dat beduidde wist er geen

poem 1

English Translation (short)
Seven willows
were standing in a meadow
With large wigs
on their wooden heads
Toen kwamen er heel veel vogeltjes
Die bouwden daar hun nest
Die woonden allen paar aan paar
En leefden leutig met elkaar
En vonden 't opperbest
En ieder zong een liedje
Van wiede-wiede-wietje
Maar al de wilgen riepen: "Och,
Wat schreeuwen daar die vogels toch"

poem 2

Then their came
many birds.
They build their nests
And had fun with singing
But the Willows didn't like
the yelling of the birds.
Toen kwam de wilde wervelwind
Die ziet ze daat zo staan
En draait zich driemaal om en zeit:
"Wat's dat nou voor parmantigheid!"
En waait zo op ze aan.
Eerst deden ze nog deftig
Maar't werd hun gauw te heftig
Toen riepen ze allen door mekaar:


"O jeminee, wat is dat raar!"

poem 3

The whirlwind came
And saw the the willows
The wind said:
They're too jaunty
So the wind blew
very hard
The Willows tried to be
fashionable, but it
became too much for them
Toen kwam een grote regenbui
Die keek heel boos en zei:
"die pruiken vind ik veel te hoog
Dat's geen fatsoen, die zijn te droog
Daar moet wat water bij!"
De wilgen knikten en steenden:
"Wat is dat nat!" - Ze weenden!
"Oh!," roepen ze met 'n lang gezicht
"Nee, dat vergeten wij niet licht."

poem 4

The rain-shower came and
was very angry. He said:
The wigs are too high
and also much too dry
The willows said: too wet
and they wept:
We won't forget
Toen kwam een dikke bonte koe
Die snoof zo 's en zei: "Wel
Zo'n wilgenblaadje mag ik graag,
Dat's juis goed voor een volle maag
En voor een zwak gestel!
'k Mag zeker van uw pruiken
Wel een kleinigheid gebruiken?"
De wilgen zuchtten elkander toe:
"Wat zeg je nou van zo een koe"

poem 5

A cow came and said
A Willow-leaf, that's healthy
Good for a full stomach
and for a weak system
She asked: may I have a bite
of your wigs?
The Willows sighed
"What a cow!"
Toen werd op't laatst hun pruikebol
Zo allerakeligst lang
Dat iedereen van schrik wegliep
De vogels riepen: "piep, piep, piep"
En werden ook wat bang
En ieder zei:"Wat vreselijk!
Dat's zeker ongeneeslijk?"
De wilgen dachten:"Dat's juist fijn
't Bewijst, dat wij van adel zijn!"

poem 6

Their wigs became
much too high
It frightens everybody
The birds said:
What awful
Is it incurable?
The willows said: What does
it matter,
It's shows that we are
nobility
Toen kwam de boerenkapper aan
Die had een lange schaar
En knipte met een grote hap
Zo maar op eenmaal: knip knip, knip
Door al dat wilgenhaar!
Zij schrokken zelf verbazend
Maar de and'ren lachten razend
En riepen allemaal brutaal:
"Wat benne jullie nou weer kaal!"

Then the farmer-caper came
With long scissors
And he trimmed
the willows hair
The willows were frightened
But all the others laughed
And they yelled:
What are the willows bare!

Purpose

(Photos collected by Jody, grade 6)


Shepherd, made of Willow twigsimages/artree1.jpg

Art, made of Willow twigs

Riverside, typical Dutchriverside

basketsHandworker, making baskets


 

Visitors since 08-02-1997:78 + <IMG SRC=_/user-cgi/Countfe7d.html?df=meerbrug.001

Last modified (dd-mm-yyyy):22-11-1997

Back to our homepage

Back to Elanora List of Trees

Copyright: René de Vries

Email De Meerbrug