Scriptie - Term Paper

For all my Internet-friends: click on the Australian Flag to read more about my Term Paper.

surf to http://www1.tip.nl/users/t698467/text.htm

In het kader van mijn deeltijdstudie aan de Ichthus Hogeschool in Rotterdam, afdeling Educatie (oftewel PABO), heb ik een scriptie geschreven met als titel: Computers op de Basisschool. De subtitel luidt: Leerlingen leggen contacten over de hele wereld. Deze subtitel geeft meteen aan dat mijn scriptie toegespitst is op de rol van Internet binnen het basisonderwijs. Mijn scriptie bevat een aantal elementen:

1 - De scriptie op zich (oftewel met een inleiding, een plan van aanpak, mijn ideeën over integratie van computers in andere vakgebieden, een praktijkgedeelte, conclusies en een literatuuroverzicht)

2 - Zelfgeschreven handleidingen (Wat is een PC, Windows '95, Tekstverwerken, CorelDRAW en Internet) voor mijn stageleerlingen, zodat ze zelfstandigd aan de slag konden

3 - Bijlagen van werkstukken van de leerlingen, van emailtjes, van lesbrieven en mijn stagelessen die ik in het kader van deze scriptie heb gegeven

4 - Deze homepage; omdat we participeerden in een project van de Elanora Heights Primary School heb ik deze Homepage in eerste instantie in het Engels geschreven

Hieronder volgt een verkorte versie van de inleiding van mijn scriptie; voor meer informatie kan je contact opnemen met mij.

 

Inleiding

Computers raken steeds meer ingeburgerd in onze maatschappij. ... Ik heb me voorgenomen dat mijn scriptie vooral praktisch van aard moet zijn. Een handleiding voor al die (aankomende) leerkrachten die wel eens van het begrip "PC" hebben gehoord -misschien er weleens mee gewerkt- maar niet weten wat voor nut z’n apparaat voor het onderwijs heeft. Dat een PC misschien meer zou kunnen zijn dan een veredelde typemachine voor de (adjunct) directeur die er de vrijdagbrief mee maakt.
Mijn eerste doelstelling is het maken van een praktisch boekwerk. ... Om toch mijn eerste doelstelling te kunnen verwezenlijken heb ik in overleg met mijn scriptiebegeleider besloten om alle praktische tips, handleidingen voor software-pakketten, enz. in aparte bijlagen bij te voegen. Want bij een scriptie mogen natuurlijk altijd bijlagen komen.

Bij de voorbereidingen (zomer van 1996) heb ik wekenlang lopen nadenken in hoeverre ik mijn scriptie dusdanig kon vormgeven dat het genoeg lesideeën zou kunnen opleveren. ... Wat zou er mooier zijn dan dat mijn leerlingen een Internet-relatie zouden kunnen opbouwen met leerlingen in andere werelddelen. Hoe meer ik me op de digitale snelweg begaf, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat ik mijn leerlingen hiermee vertrouwd moest leren maken. En zo kwam ik op mijn tweede doelstelling van deze scriptie:

Het op speelse / educatieve wijze vertrouwd maken van leerlingen op basisscholen met nieuwe informatietechnieken.

Maar dit was voor mij nog niet voldoende. Immers, waar bleef de rol van Internet? Vandaar mijn derde doelstelling:

Het middels de nieuwe informatietechnieken vertrouwd maken van verschillen en overeenkomsten in culturen, flora en fauna, enz. in twee (of meerdere) verschillende landen.

Na de zomervakantie kwam ik via Internet in contact met Ian Irvine (Nieuw Zeeland). Van hem kreeg ik het adres van zijn zuster Judith Bennet in Sydney - Australië. Juf Judith was bezig met een "Bomen en Bossen Project". Toen ik de HomePage van haar school bekeek, viel bij mij het kwartje. ... Door mijn (onze!) participatie aan dit project konden mijn leerlingen kennis nemen van (en is tevens een verdere uitwerking van mijn derde doelstelling):
· bomen en bossen in andere landen,
· in contact komen met de leerlingen van de andere participerende scholen,
· andere leerlingen iets vertellen over onze rekenmethoden (hoe meet je met een potlood een boom?)
· onderzoeken hoe een typisch Nederlandse boom als de knotwilg groeit, en deze bevindingen doorspelen aan andere landen
· de omgevingsgeschiedenis van onze school / streek (Haarlemmermeer) vertellen aan andere leerlingen en ook op de hoogte raken van de geschiedenis van die andere leerlingen
· praktische invulling van de Engelse lessen, Aardrijkskunde, enz.
· werkstukken maken met behulp van de computer, waaronder een eigen Home Page voor de school

...

... Met als uiteindelijke bekroning: een eigen Home-Page. Het Internet van de Home-Page van de R.K. Basisschool "De Meerbrug" is: http:/www1.tip.nl/users/t698467/index.htm

... De leerlingen hadden nog niet veel ervaring in het werken met computers. De Volksuniversiteit van Haarlem, waar ik diverse computercursussen voor verzorg, was bereid om gedurende vier weken op woensdagmiddag het computerlokaal ter beschikking te stellen zodat mijn leerlingen een spoedcursus Windows ’95, tekstverwerking met Wordpad, tekenen met CorelDraw en surfen met Internetbrowser MS Internet Explorer.

Bij het vervaardigen van mijn scriptie is een dankwoord op z’n plaats:

Jan van der Meer - voor zijn waardevolle tips, zijn enthousiasme (en ook voor het feit dat hij het goedvond dat deze scriptie wat minder theoretische achtergronden heeft gekregen dan menig ander werkstuk). Jan is computerdocent / scriptiebegeleider van de Ichthus Hogeschool R’dam.

Judith Bennet - voor haar enthousiasme, haar inzet voor hun project, en voor de vele Emailtjes die we samen hebben uitgewisseld en de momenten waarop mijn leerlingen met haar hebben gechat.

Carla en Michelle Chapman - voor hun doorzettingsvermogen als onze leerlingen weer geen contact konden krijgen met Amerika. Michelle is het eerste emailvriendinnetje van mijn leerling Kim.

Cora van Zanten - mijn contactpersoon bij de Volksuniversiteit Haarlem voor het gratis beschikbaar stellen van het computer leslokaal op woensdagmiddagen

Frank - mijn zoon van 9 jaar, die -tegen betaling uiteraard- in de kerstvakantie alle bijlagen in de praktijk heeft getest. En ook Joke, mijn vrouw, die ons dagenlang achter de computer heeft moeten dulden.

Mijn chatvrienden, die me de afgelopen maanden waardevolle tips hebben gegeven of middels de fijne momenten in de chatboxen informeerden naar het welslagen van mijn project (zie mijn chat-Home Page voor meer info over mijn cybervrienden: http://huizen.dds.nl/~zeurpiet/index.htm)

Bart Buys en Rineke Hut- voor hun aanmoedigingen, didactische aanwijzingen en inspirerende aanwezigheid. In het persoon van Bart en Rineke wil ik tevens alle andere leerkrachten van de basisschool "De Meerbrug" bedanken.

En uiteraard de leerlingen (en hulpouders) van groep 7-8: zonder hun geweldige inzet tijdens de lessen zou de praktische uitwerking niet zo’n resultaat hebben kunnen laten zien als dat nu het geval is.

Tips, aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom. Neem gerust contact op.

Haarlem, april 1997
René de Vries, Prof. Pelstraat 23, 2035 CP Haarlem
Tel. 023 - 5358 880 of mobiele tel.: 06 - 528 532 26
Emailadres: r.de.vries@tip.nl

photo RenéMijn naam is René de Vries. Ik ben getrouwd met Joke en we hebben één zoon, Frank (9 jaar). Ik ben 41 jaar en heb een eigen bedrijf (fotografie, DTP en ik verzorg computercursussen). Ik heb ruim zestien jaar ervaring binnen het jeugd- en jongerenwerk, in diverse functies. Dit varieert tot leider van jeugdclubs (8-12 jarigen) tot bestuursfuncties. Doordat ik de laatste jaren steeds meer computercursussen voor bedrijven, particulieren en kinderen verzorg, ben ik het lesgeven steeds leuker gaan vinden. Vandaar dat ik de knoop heb doorgehakt en een lerarenopleiding ben gaan volgen. Deze deeltijdopleiding volg ik bij de Ichthus Hogeschool in Rotterdam, hetgeen er op neerkomt dat ik twee keer per week in file sta om Rotterdam te bereiken. In de eerste week van juli hoop ik af te studeren. Gezien mijn studieresultaten moet dit lukken. En dan? Als het aan mij ligt sta ik in augsutus voor de klas. Mijn voorkeur gaat uit naar de bovenbouw (groep 7 of 8). Dus mocht er ergens een vacature zijn..

Ik vind het leuk om het Internet op te gaan; ik sta bij een aantal chatboxen bekend onder de naam digifoto (of fotodigi). Meer hierover -en over hobbies en andere onbenulligheden *lol*- staat op mijn chat-homepage.

Aantal bezoekers sinds 25-03-1997: 33 + <IMG SRC=_/user-cgi/Countc911.html?df=meerbrug.015